Es sieht so aus, als ob Sie aus sind, Möchten Sie zur Website wechseln?

Číslo pro tísňová volání
Kontakt
Ke stažení
Prodejna součástek

Bezpečně na konci dopravní kolony – Kögel se angažuje při iniciativě „Bděle při 80 km/h“

Sicher ans Stauende – „Hellwach mit 80 km/h“

Balíček péče | 04.11.2021

Vážné nehody při srážkách na koncích dopravních kolon jsou stále častější. Iniciativa „Bděle při 80 km/h“ chce upozornit řidiče nákladních vozidel na tento problém brožurou. Firma Kögel tuto akci podporuje a rozdává bezplatnou brožuru řidičům z povolání a provozovatelům vozových parků.

Nebezpečí číhá na konci dopravní kolony. Když provoz na dálnici vázne kvůli přetížení nebo kvůli uzavírkám, hrozí vážné dopravní nehody – především tehdy, když se na nich podílejí nákladní vozidla. V roce 2020 zemřelo při dopravních nehodách na konci dopravních kolon 47 řidičů nákladních vozidel. A odvolání výstrahy není v dohledu: V říjnu 2021 to bylo již 55 řidičů, kteří na konci kolony přišli o život. To je smutná bilance.

Hlavní příčinou těchto nehod je nedostatečná pozornost. A ta má mnoho příčin – třeba mikrospánek nebo rozptylování chytrým telefonem. Sdružení „Bděle při 80 km/h“ chce upozornit řidiče z povolání právě na tuto problematiku. Společně se zkušenými řidiči nákladních vozidel vypracovali vedoucí představitelé této iniciativy deset pravidel, která pomohou zabránit nehodám. Nová preventivní brožura nyní tato pravidla názorně vysvětluje. A společnost Kögel tuto iniciativu intenzivně podporuje: Každý, kdo si ve firmě Kögel vyzvedává přívěs, obdrží brožuru akce při expedování – nejen v němčině, ale současně ve více jazycích.

„Naším mottem u firmy Kögel je: ‚Because we care‘. K tomu patří i to, že se staráme o řidičky a řidiče,“ vysvětluje Thomas Rosenberger, ředitel divize marketingu, práce s veřejností a komunikace. „Nechceme, aby rodiny při nehodách ztrácely otce a matky. Vzrůstající počty nehody na koncích dopravních kolon nám působí velké starosti. Proto podporujeme sdružení „Bděle při 80 km/h“ při jeho důležité práci a účastníme se na osvětové práci.“

Spoluzakladatelem iniciativy „Bděle při 80 km/h“ je dopravní policista Dieter Schäfer. A jak důležitý je účel iniciativy, tak smutný byl i podnět k jejímu založení. „Na masopustní pondělí roku 2018 narazila na dálnici A 5 v blízkosti dálničního křížení u Walldorfu návěsová jízdní souprava na konec dopravní kolony a rozdrtila dva automobily střední třídy,“ vzpomíná Dieter Schäfer. „Zemřeli při tom čtyři lidí, mezi nimiž byl otec, matka a sestra 15leté dívky, která jediná přežila.“ Řidič nákladní soupravy se patrně nedostatečně věnoval řízení. Tento zážitek nedá Dieteru Schäferovi dodnes spát: „Ani jako zkušený dopravní policista na to nedokážu přestat myslet. To bylo podněte pro naši iniciativu ‚Bděle při 80 km/h‘.“

„Jsme hrdí, že jsme za partnera získali společnost Kögel, jednoho z předních výrobců. Umírání na koncích kolon musí skončit.“

Dieter Schäfer,
dopravní policista a zakladatel iniciativy „Bděle při 80 km/h“

Hlavní úkol iniciativy spatřuje Dieter Schäfer především v osvětě o této problematice a v tom, aby si řidiči a provozovatelé vozových parků uvědomili toto nebezpečí. Jinými slovy: Informování je nejlepší prevence. Žádný řidič nákladního vozidla samozřejmě nenarazí do konce kolony úmyslně. „Ale musí chápat a uvědomovat si, že má 40 tun odpovědnosti,“ říká Dieter Schäfer. Těchto deset základních pravidel má přispět k odstranění příčin nehod.

„Touto preventivní brožurou chceme přesvědčit co nejvíce z těch 800 000 řidičů nákladních aut, kteří každý den jezdí na německých silnicích, ale i jejich nadřízené a disponenty a taky jejich zákazníky,“ vysvětluje D. Schäfer cíle iniciativy. „Při tom potřebujeme silné partnery. Jsme hrdí, že ve firmě Kögel jsme za partnera získali jednoho z předních výrobců přívěsů, a jsme přesvědčeni, že díky tomu budou následovat i další podporovatelé. Umírání na koncích dopravních kolon musí skončit a pouze řidiči toho mohou okamžitě dosáhnout.“ Velký cíl, jehož dosažení se snad podaří o kousek přiblížit i osvětou pomocí této brožury. Aby na koncích dopravních kolon již nečíhalo nebezpečí.

Toto je deset pravidel „Max 80“

Další články

Image

Souputníci | 04.11.2021

„Kdo jinému jámu vozí …“

Přečtěte si nyní