Vypadá to, že jste z jsou, Chtěli byste jít do Změnit webové stránky?

Číslo pro tísňová volání
Kontakt
Ke stažení
Prodejna součástek

Transparentnost a informační povinnosti pro zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a zainteresované strany Kögel Trailer GmbH

podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tímto dokumentem vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností Kögel Trailer GmbH a o právech, která Vám náleží podle zákona o ochraně osobních údajů.

Správce / ochrana osobních údajů

Kögel Trailer GmbH
zastoupena vedením společnosti:
Christian Renners (CEO), Christian Spengler (CFO)

Am-Kögel-Werk 1
89349 Burtenbach
Deutschland
tel.: +49 8285 88-0
fax: +49 8285 88-17905
pošta: info@koegel.com
web: www.koegel.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů datenschutz@koegel.com

Kategorie / původ osobních údajů

V rámci smluvního vztahu a za účelem uzavření smlouvy zpracováváme následující osobní údaje:

U firemních zákazníků:

 • Kontaktní údaje (např. jméno/příjmení současných a případně předchozích kontaktních osob a tituly, název a adresa společnosti zákazníka (zaměstnavatele), telefonní číslo s provolbou, firemní e-mailová adresa)
 • Údaje související s prací (např. funkce ve společnosti, oddělení)

U soukromých zákazníků:

 • Stammdaten (Anrede, Vor-/Nachname, Namenszusätze, ggf. Geburtsdatum)
 • Kontaktdaten (z. B. Name und private Anschrift (ggf. Etage, Ortsteil, Bundesland), Mobil-, Festnetztelefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer)
 • Abweichende Liefer-/Rechnungsanschrift (z. B. Name und Anschrift (ggf. Etage, Ortsteil, Bundesland), ggf. Telefonnummer, ggf. E-Mail-Adresse)
 • Bestellhistorie
 • Ggf. Bankverbindung (im Rahmen eines SEPA-Lastschriftmandats auch Vor-/ Nachname des Kontoinhabers)
 • Ggf. bevorzugtes Bezahlsystem, Informationen zur Bonität und Kreditverhalten

Vaše osobní údaje od Vás získáváme v rámci procesu uzavírání smlouvy nebo během probíhajícího smluvního vztahu.

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou vždy dodržována ustanovení GDPR, BDSG a dalších příslušných právních předpisů.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. zur Erstellung von Angeboten für Produkte oder Dienstleistungen) und zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. zur Durchführung unserer Dienstleistung, des Lieferantenvertrags oder zur Bestell- /Auftrags-/Zahlungsabwicklung) (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) verarbeitet bzw. wenn eine rechtliche
Verpflichtung zur Verarbeitung (z. B. aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben) besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Zu diesen Zwecken wurden die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben.

Váš souhlas se zpracováním údajů může samozřejmě také představovat nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Před udělením souhlasu vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a o vašem právu na odvolání podle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Společnost Kögel Trailer GmbH má rovněž zájem udržovat s Vámi, jako se zákazníkem, vztah a zasílat vám informace a nabídky o našich produktech/službách e-mailem nebo Vás v této souvislosti kontaktovat telefonicky. Abychom Vám mohli zasílat relevantní informace a nabídky nebo Vás kontaktovat telefonicky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pro účely odhalování trestných činů budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze za podmínek uvedených v čl. 10 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

Jakmile Vaše údaje již nebudou pro výše uvedené účely potřebné nebo jakmile svůj souhlas odvoláte, budou vymazány. Údaje budou uchovávány i po skončení smluvního vztahu pouze v případech, kdy jsme k tomu povinni nebo oprávněni. Předpisy, které nám ukládají povinnost uchovávat údaje, najdete například v německém obchodním zákoníku (Handelsgesetzbuch) nebo v německém daňovém zákoníku (Abgabenordnung). Doba uchovávání může být až deset let. Kromě toho je třeba dodržovat zákonné promlčecí lhůty.

Příjemci osobních údajů / kategorie příjemců

V naší společnosti dbáme na to, aby Vaše osobní údaje dostávala pouze ta oddělení a osoby, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

In bestimmten Fällen unterstützen Dienstleister unsere Fachabteilungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen. Zudem sind wir in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen verpflichtet, bestimmte Informationen an öffentliche Stellen zu übermitteln, wie z. B.: Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Zollbehörden.

Přenos osobních údajů do třetí země / záměr převodu

Osobní údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci smluvního nebo dodavatelského vztahu nebo to vyžaduje zákon, nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas.

Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli/poskytovatelům služeb nebo společnosti ve skupině mimo Evropský hospodářský prostor, konkrétně do Spojených států amerických.

Dodržování úrovně ochrany osobních údajů je zaručeno standardními smluvními doložkami.

Práva subjektů údajů

Ihre Rechte als betroffene Person sind in den Art. 15 – 22 DS-GVO normiert. Dies umfasst:

 • Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)
 • Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
 • Das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)
 • Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
 • Das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)
 • Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: datenschutz@koegel.com. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten. Zudem können Sie Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht ohne Angaben von Gründen zu widersprechen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Povinnost poskytovat údaje

Für die Aufnahme bzw. Abwicklung eines Vertragsverhältnisses sind Sie verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten bereitzustellen.

Dies ist erforderlich für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten. Eine Durchführung des Vertrags ist ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich.

Automatizované individuální rozhodování

K rozhodnutí nepoužíváme čistě automatizované metody zpracování.

PDF | 1 MB

Transparenz- und Informationspflichten
für Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Interessenten
der Kögel Trailer GmbH

(nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) )

Ke stažení

PDF | 1 MB

Transparency and information obligations
for customers, suppliers, business partners and stakeholders
Kögel Trailer GmbH

(in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) )

Ke stažení

PDF | 1 MB

Transparentnost a informační povinnosti
pro zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a
zainteresované strany Kögel Trailer GmbH

(podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) )

Ke stažení

PDF | 1 MB

Obblighi di trasparenza e di informazione
per clienti, fornitori, partner commerciali e interessati della
Kögel Italia S.R.L.

(ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) )

Ke stažení

PDF | 1 MB

Obligation de transparence et d'information
pour les clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux
et les parties intéressées de Kögel France SAS

(conformément au règlement général de l'UE sur la protection des)

Ke stažení

PDF | 1 MB

Transparantie- en informatieverplichtingen
voor klanten, leveranciers, zakenpartners en belangstellenden
van Kögel BENELUX B.V.

(volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU)

Ke stažení
de