Uw directe verbinding met Kögel
+49 8285 88 - 0
+49 8285 88 - 17905
info@koegel.com
verdere contactinformatie

Kögel BeNeLux B.V.
Popovstraat 1
8013RK Zwolle
Nederlands

Tel.: +31 657 742 995

Kamer van Koophandel: 6969962

Verkoop nieuwe voertuigen
+49 18 05 56 34 35 - 22

Reserveonderdelen
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 35 - 36

Inkoop
+49 18 05 56 35 - 66

Boekhouding
+49 18 05 56 35 - 44

Klantenservice
Maa.-Vri.: 7 h - 18 h
+49 18 05 56 34 35 - 55

Voertuigvrijgave
+49 18 05 56 35 - 77

Voertuiglevering
+49 18 05 56 35 - 33

Kögel Eurotrailer

De Eurotrailer zet nieuwe normen voor de opleggers voor vervoersbedrijven. Hij is 1,30 meter lang en biedt tot wel tien procent meer transportvolume dan conventionele trailers. Op deze wijze vervoert u, afhankelijk van de opbouwvariant tot wel 10 m3 meer volume, resp. zet tot acht pallets extra. Hieruit resulteert een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik per vervoerde pallet. Een tien procent lagere CO2-emissie bij hetzelfde brandstofverbruik in vergelijking met een standaardtrailer, dit bevestigt de RWTH Aken/prof. Wallentowitz. Kies nu voor de voordelige transportoplossing van Kögel.

Informatie over product
Volume
 • Met tot wel tien procent meer volume is de Eurotrailer de oplossing voor het groeiende transportprobleem in Europa. De Kögel oplossing is 1,30 meter langer dan de standaardoplegger en heeft een extra binnenwerkse laadlengte van 14,92 meter.
Infrastructuur
Infrastructuur
 • De Eurotrailer houdt zich aan de voorschriften voor rondrijden en kan zonder veranderingen van de bestaande infrastructuur over gehele gebieden worden gebruikt. Daarmee ontlast deze de wegen, omdat er minder voertuigen voor hetzelfde transportvolume nodig zijn.
 • Bij het doorrijden van de voorgeschreven cirkel met 25 meter diameter (BO Kraftkreis) doorbreekt de oplegger de binnencirkel van 5,30 meter niet. De uitscheermaat bij het inrijden van de cirkel is kleiner dan de toegestane 0,80 meter.
Rendabiliteit
Rendabiliteit

De verbruikswaarden van de Eurotrailer-combinatie zijn identiek aan die van een gewone 40 ton vrachtwagencombinatie. Zo maakt deze transporten met meer volume mogelijk, zonder dat tolheffingen, verzekeringen of belastingen daarbij hoger worden. De Kögel Eurotrailer kan met gewone trucks worden gebruikt. Bij de analyse van de omvattende test, die meer dan vijf jaar werd uitgevoerd en door de RWTH Aken werd begeleid, worden de economische voordelen van de Eurotrailer duidelijk:

 • Transportondernemingen konden bij het gebruik van de verlengde opleggertrailer geen verandering van het brandstofverbruik vaststellen
 • ca. vijf tot tien procent van de ritten kon worden bespaard
 • Ongeveer een derde van de gevraagde transportondernemingen zijn van plan 75 tot 100 procent van hun wagenpark met verlengde opleggers uit te rusten
 • 67 procent van de gevraagde transportondernemingen zal eerder investeringen doen om deze voertuigen eerder te kunnen inzetten

De geringe meerprijs in vergelijking met een gewone zadeloplegger wordt al binnen een jaar terugverdiend. Het hogere transportvolume van de Eurotrailer maakt een hogere omzet per rit bij dezelfde loon- en brandstofkosten mogelijk. Daardoor neemt de winst per gereden kilometer duidelijk toe.

Kwaliteit
Kwaliteit

De nano-keramische plus KDL-coating als de meest moderne en kwalitatief hoogwaardige vorm van industriële oppervlaktebehandeling bezit ook uitstekende eigenschappen zoals de voorheen uitgevoerde zinkfosfatering, maar is milieuvriendelijker en heeft een betere energiebalans.

Optioneel verkrijgbare product- en uitrustingsvarianten
 • Euro Trailer Mega: Standaardoplossing van de Eurotrailer als volumeoplegger met 1,3 meter meer lengte
 • Eurotrailer Rail: Met de Kögel railuitrusting kan de Eurotrailer op de gangbare buidelwagen van de spoorwegexploitant worden geladen. Door zijn extra lengte wordt het aanwezige laadvolume beter benut, de aerodynamica wordt daardoor verbeterd en het geoptimaliseerde volume leidt tot kortere overslagtijden
 • Euro Trailer Cool: Behalve het extra laadvolume biedt de koeler ook extra ruimte voor de luchtcirculatie. Dit leidt tot een aanzienlijk betere transportkwaliteit bij het transport van gekoelde en verse producten
 • Euro Trailer Box: De 14,9 meter lange gesloten oplegger voor droge goederen beschikt over 8,5 m3 meer volume en is daarom bijzonder rendabel en milieuvriendelijk
 • Verlengd containerchassis LongPlex: Dankzij zijn comfortabele uitschuifinrichting is het vervoer van twee wisselbruggen met een lengte van 7,45 meter mogelijk
 • Afhankelijk van het model zijn diverse uitrustingen en ladingvastzetsystemen mogelijk
Verdere voordelen van de Eurotrailer
Veiligheid

De Eurotrailer van Kögel is een veilige oplossing. De Ika (instituut voor de beroepschauffeurbranche) van de RWTH van Aken bevestigt in zijn rapport dat de Eurotrailer geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid van andere weggebruikers heeft. Dit wordt door ADAC bevestigd. De ADAC ondersteunt de invoering verlengde opleggers volgens het Eurotrailer-concept. De Kögel Eurotrailer is met 17,80 meter ca. een meter korter dan een huidige vrachtwagencombinatie. Deze past daardoor op alle aanwezige parkeerplaatsen voor vrachtwagens en heeft ook voor andere weggebruikers, zoals bij het inhalen, geen ongewone lengte.

Verkeersontlasting

De Ika aan de RWTH van Aken bevestigt in zijn rapport dat de Eurotrailer de wegen ontlast, omdat er minder voertuigen voor hetzelfde transportvolume nodig zijn. Dankzij de grotere laadlengte kan bij een uitlading van gemiddeld 80 procent elke tiende vrachtwagen worden bespaard.

Geschikt voor gecombineerd vervoer

De Eurotrailer past in de zelf ontwikkelde railversie op de gangbare buidelwagons voor gecombineerd vervoer. Dit bleek bij een proeflading die Kögel in samenwerking met de Kombiverkehr GmbH & Co KG heeft uitgevoerd. Bij de Eurotrailer Rail gaat het om een 14,92 meter lange standaard zadeloplegger met 2,70 meter inwendige hoogte en een zadel met een overmaat van 1080 tot 1230 millimeter. Dankzij een uitklapbare veiligheidsbumper en een constructieve frameaanpassing aan de achterkant past de traileroplegger op de tegenwoordig gangbare buidelwagons, zoals het type c/e/f/g/h, die bij de grote exploitanten van het gecombineerde vervoer worden gebruikt.

Milieubescherming

De Eurotrailer ondersteunt de inspanningen voor klimaatbescherming. De cW-waarde van opleggercombinaties is gunstiger dan die van gelede vrachtwagencombinaties. Door gebruik van het opleggercombinatieconcept kunnen bij hetzelfde transportvermogen besparingen tot ca. twee liter/100 kilometer of 50 gram/kilometer CO2 worden verkregen. Dat is bij een vrachtwagencombinatie in het lange-afstandsverkeer ca. 7,5 ton minder CO2 per jaar. Bij in totaal meer dan 2 miljoen vrachtwagencombinaties in Europa leidt dit op lange termijn tot een vermindering van de CO2-uitstoot van 15 miljoen ton jaarlijks.

Transportkwaliteit

Met de Eurotrailer Cool voldoet Kögel aan een verlangen van de in de "Transfrigoroute International" georganiseerde Europese koeltransporteurs. Deze zorgen voor meer opbouwlengte om ruimte voor de luchtcirculatie in beladen voertuigen te creëren. De Eurotrailer Cool biedt, behalve meer ruimte voor pallets, ook 100 millimeter extra ruimte voor de luchtcirculatie. Extra ruimte voor de lucht, zo heeft onderzoek aangetoond, zorgt ervoor dat de koellucht in het voertuig beter om de goederen kan stromen. Dat leidt tot een gelijkmatige koeling en daarmee een hoge transportkwaliteit voor de vaak zeer kwetsbare levensmiddelen.

Europese oplossing

De Eurotrailer is een Europese oplossing. Voor een toelating van Eurotrailers zonder speciale vergunningen is een wijziging van de huidige EG-richtlijn 96/53 over de lengten van vrachtwagens nodig. Met zo'n wijziging kan de Eurotrailer dan in alle EG-landen zonder beperking ook grensoverschrijdend worden gebruikt. Nu al bestaat er in veel Europese landen grote belangstelling voor dit concept. Zo worden in enkele landen reeds speciale vergunningen voor het nationale vervoer verstrekt. In Duitsland wordt de Eurotrailer momenteel alleen in het kader van een praktijktest toegelaten.

Contact en service
Contact en service

Zoekt u een dealer ter plekke of wilt u direct contact opnemen met een contactpersoon, dan vindt u hier alle belangrijke contacten in een oogopslag.

Brochures downloaden
Brochures downloaden

Hier vindt u de productbrochure bij de Kögel Eurotrailers.

Occasions
Occasions

De Kögel occasionbeurs. Deze voertuigen gaan nog jaren mee. Topvoertuigen voor aantrekkelijke prijzen.

Naar de mediatheek
Naar de mediatheek

Een document niet gevonden, in de Kögel mediatheek vindt u alle video's, brochures, flyers en nog veel meer.

Deze website gebruikt trackingcookies of trackingsoftware om u onder andere optimaal te laten gebruikmaken van de functionaliteit van onze website en zo te kunnen genieten van een betere online ervaring. Meer informatie over de bij ons gebruikte cookies en webtrackingprocedures en de door u verleende toestemming vindt u in onze verklaring over bescherming van privacy op https://www.koegel.com/nl/gegevensbescherming/. Technisch overbodige cookies of onze trackingsoftware worden echter pas geactiveerd nadat u ons uw toestemming heeft gegeven.