Vypadá to, že jste z jsou, Chtěli byste jít do Změnit webové stránky?

Číslo pro tísňová volání
Kontakt
Ke stažení
Prodejna součástek
Obrázek

Dlouhé stíny veletrhu IAA Transportation 2022

Souputníci | 22.09.2022

Plánování velké akce jako IAA Transportation 2022 trvá zcela jistě rok. Kromě marketingového týmu se na něm podílí téměř všichni zaměstnanci společnosti Kögel. Množství práce je ohromné. O to větší je radost z úspěšné výstavy.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrh IAA Transportation 2022 vrhá dlouhé stíny. Práce v přípravné fázi začínají tím, že obchodní oddělení určí rozsah výstavy na veletrhu a marketingové oddělení co nejdříve zarezervuje výstavní plochu, aby společnost neztratila tradiční místo na výstavišti. Často to bývá už v okamžiku, kdy své brány uzavře předcházející výstava.

Obrázek

Po veletrhu znamená před veletrhem: Marketingové oddělení nezná nudu

Ačkoliv dochází k vystavování užitkových vozidel na IAA v dvouletém cyklu, není čas usnout po výstavě na vavřínech. Tak velká událost vyžaduje zhruba roční přípravy a mezitím se koná ještě mnoho jiných velkých či malých akcí doma nebo v zahraničí. Rčení z fotbalového prostředí, že „po zápase znamená před zápasem“, tak platí i ve světě veletrhů. Ve zkratce: Marketingový tým zodpovědný za veletrhy nezná nudu.

Velká očekávání od mezinárodní obchodní přehlídky po pandemii

Pandemie Covid-19 ochromila odvětví pořádání akcí na téměř tři roky až do jeho nového nastartování v polovině loňského roku, konání IAA zabránila i v roce 2020. Dlouhá přestávka je však výjimkou z pravidla a v tomto okamžiku jsou očekávání všech vystavovatelů a jejich zaměstnanců náležitě velká – a jsou to radostná očekávání. Stejně taková má i společnost Kögel. IAA Transportation je obchodní přehlídka a zároveň prodejní akce. Od 19. do 25. září 2022 informují v Hannoveru všichni vystavovatelé tisk i zákazníky o nových nabídkách a snaží se je všem představit. Vývoj ve společnosti Kögel je neustálý proces. Veletrh IAA Transportation však předem určuje rozhodný den, dokdy musí být všechny důležité inovace předložitelné – nejen na rýsovacím prkně, ale i ve fyzické podobě.

 

365 dní se před veletrhem IAA Transportation v mžiku rozplyne

Splnit velká očekávání všech zúčastněných, od vedení výroby a konstrukce přes národní a mezinárodní obchod, vedoucí odvětví tzv. služeb s přidanou hodnotou jako telematika Kögel Telematics, pronájem Kögel Rent, finanční služby Kögel Finance a poprodejní služby Kögel After Market až po vedení společnosti, je především úkolem marketingového oddělení a oddělení komunikace. Dvanáct měsíců příprav může s ohledem na množství úkolů vyplývajících z výstavy na veletrhu utéct jako voda – dokonce i týmu devíti zkušených a angažovaných zaměstnanců. Startovním výstřelem je úvodní schůzka. Během tohoto prvního setkání dá hlavy dohromady širší kruh sestávající z členů vedení společnosti, výroby, obchodu a marketingu, formuluje ústřední poselství, stanoví strategii a vybere odpovídající exponáty.

 

„Economy meets Ecology“: slogan určuje výstavu

„Economy meets Ecology – Because we care,“ zní slib společnosti Kögel. Společnost vyrábí přepravní řešení, která mohou zákazníci používat jak hospodárně, tak i nanejvýš udržitelným způsobem. Toto poselství se odráží ve všech oblastech tvoření výstavy na veletrhu – na nákladně vytvořených nastavitelných stěnách, plakátech, plánech vozidel a dalších.

 

Snadno sdělit komplexní informace je úkolem mediálního tvůrce

Společnost Kögel však nabízí více než jen ekonomicky efektivní a udržitelné návěsy. Tradiční výrobce vozidel z Burtenbachu si klade za cíl poskytnout zákazníkům kompletní přepravní řešení, a tím jim co nejvíce ulehčit používání a správu vozidla a zároveň jim nabídnout plnou jistotu kalkulace provozních nákladů. To umožňuje široká nabídka služeb po celou dobu používání návěsu, která zahrnuje nabídku financování a pronájmu, telematiku návěsů jako základ smlouvy o komplexních servisních službách i zpětný odběr použitého vozidla za předem určených podmínek. Přesně na to se společnost Kögel zaměří na veletrhu IAA Transportation 2022. Tento cíl popisuje nový koncept Kögel All-round, který bude v Hannoveru zřetelný na výstavním stánku i na exponátech. O to, aby se tyto nabídky vyžadující vysvětlení u zákazníků uchytily, se kromě osob odpovědných za výrobek starají především různí mediální tvůrci z marketingového týmu, kteří graficky atraktivně zpracovávají abstraktní témata a výpovědi.

„V rostoucím digitálním světě, po zhruba 2 letech pandemie bez veletrhů, je pro nás mediální designéry výzvou vytvořit něco „dotknutelného“ – počínaje tiskovými materiály, až po design výstavních stěn ve velkoformátovém tisku. "

Katharina Winkler & Michelle Zäpfler, Kögel Marketing 

Obrázek

Kreativní nápady vznikají v širokém kruhu

Široký kruh pro veletrh IAA nejméně každé dva týdny projednává, jak práce pokračují. Kreativita je přitom velmi důležitá. Široký okruh expertů ze všech oddělení zaručuje ten nejlepší výsledek. Zúčastnění společně vymýšlejí, jak poselství atraktivním a jednoznačným způsobem přiblížit návštěvníkům veletrhu.

 

Organizační tým musí do veletrhu vyřídit kolem 200 úkolů

Nejpozději od května neuplyne ani jeden den, kdy by se týmy marketingového oddělení a oddělení komunikace nezabývaly hlavním veletrhem užitkových vozidel. Ve zvýšené míře je poptávka po projektových a eventových manažerech. Díky pečlivě vypracované evidenci úkolů, chytrým seznamům, v nichž je uveden každý pracovní úkon, si o všem udržují přehled, což by jiní už dávno vzdali. Téměř 200 jednotlivých pracovních úkonů rozdělených do jedenácti pracovních balíčků musí buď vyřídit, nebo jejich provedení řídit. Tyto činnosti sahají od objednání lístků přes objednávky výroby a převozu exponátů a vytvoření tiskových zpráv, včetně fotografií a videí, až po zařízení výstavního stánku velkého přes 1.400 čtverečních metrů, zaškolení personálu na stánku a zaslání pozvánek. Ke zvládnutí všech úkolů je zapotřebí celkem více než 500 osob z řad společnosti Kögel i jejích dodavatelů. Mezi externí spolupracovníky patří stavitelé výstavišť, tiskárny a agentury.

 

Tři premiéry výrobků zajistí pozornost

V mezičase tým komunikace plánuje, kdy, jakými kanály a v jakém rozsahu budou o novinkách informovat novináři. Tisková konference 19. září značí vrcholný bod napětí. Vedení společnosti poté informuje tisk o inovacích. Odezva novinářů dává tušit, jak dobře se inovace ujmou. Napětí se rozptýlí s hlasitostí potlesku. Letos by měl být obzvlášť hlasitý. Společnost Kögel kromě mnoha praktických optimalizací produktů a nabídek představí tři průkopnické inovace. Mezi ně patří první návěs s lehkou konstrukcí pro kombinovanou dopravu Kögel Multi Container Stop, který je bezpečně a snadno ovladatelný a Kögel Road Safety (KRS), speciální varovný systém před cyklisty a chodci v mrtvém úhlu.

Téměř týden před veletrhem přicestuje marketingový tým

Aby byl stánek dokonale připravený do tohoto termínu (den předtím, než veletrh otevře své brány všem návštěvníkům), musí marketingový tým přicestovat pět dní předem, aby mimo jiné dohlédl na stavební práce a provedl poslední úpravy. Do té doby, než den před 19. zářím klapne poslední detail, prolijí účastníci ještě hodně potu. Výsledek však mimořádnou snahu odčiní. 

„Nejkrásnější je moment, kdy v předvečer veletrhu vidím, jak se z nápadu zrodil výstavní stánek.“

Eva Pohl, Vedoucí marketingu Koegel 

Neustále pracujeme i během veletrhu IAA Transportation

Ani během veletrhu pro tým práce nekončí. Musí doobjednat materiál a stravu, dávat pokyny spolupracovníkům, odpovídat na dotazy médií a spravovat sociální média. Za všech okolností musí udržovat v chodu stánek a neustále vzbuzovat zájem návštěvníků. Ještě než odjede domů i poslední kolega, zůstává poslední úkol – demontáž. Potom je konečně čas na to, užívat si úspěch a dokonce si vzít chvilku volna. Ne však dlouho, protože po veletrhu znamená před veletrhem a musí se znovu objednat stánek. Nakonec brzy začíná práce znovu.