Wygląda na to, że jesteś z są, Czy chcesz iść do Zmienić stronę internetową?

Numer alarmowy
Kontakt
Materiały do pobrania
Sklep z częściami

Obowiązki w zakresie przejrzystości i informowania klientów, dostawców, partnerów handlowych i osób zainteresowanych Kögel Trailer GmbH

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (DS-GVO)

Niniejszy dokument informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Kögel Trailer GmbH oraz o prawach, które przysługują Państwu zgodnie z prawem ochrony danych.

Organ odpowiedzialny / ochrona danych

Kögel Trailer GmbH
vertreten durch die Geschäftsleitung:
Christian Renners (CEO), Christian Spengler (CFO)

Am-Kögel-Werk 1
89349 Burtenbach
Deutschland
tel.: +49 8285 88-0
fax: +49 8285 88-17905
Poczta: info@koegel.com
web: www.koegel.com

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: datenschutz@koegel.com

Kategorie / pochodzenie danych

W ramach stosunku umownego i w celu zainicjowania umowy przetwarzamy następujące dane osobowe:

Dla klientów biznesowych:

 • Kontaktdaten (z. B. Vor-/Nachnamen der aktuellen und ggf. bisherigen Ansprechpartner sowie Namenszusätze, Firmenname und Anschrift des Kunden (Arbeitgebers), Telefonnummer mit Durchwahl, geschäftliche E-Mail-Adresse)
 • Berufsbezogene Daten (z. B. Funktion im Unternehmen, Abteilung)

Dla klientów prywatnych:

 • Stammdaten (Anrede, Vor-/Nachname, Namenszusätze, ggf. Geburtsdatum)
 • Kontaktdaten (z. B. Name und private Anschrift (ggf. Etage, Ortsteil, Bundesland), Mobil-, Festnetztelefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer)
 • Abweichende Liefer-/Rechnungsanschrift (z. B. Name und Anschrift (ggf. Etage, Ortsteil, Bundesland), ggf. Telefonnummer, ggf. E-Mail-Adresse)
 • Bestellhistorie
 • Ggf. Bankverbindung (im Rahmen eines SEPA-Lastschriftmandats auch Vor-/ Nachname des Kontoinhabers)
 • Ggf. bevorzugtes Bezahlsystem, Informationen zur Bonität und Kreditverhalten

Otrzymujemy od Państwa dane osobowe w ramach procesu inicjowania umowy lub w trakcie trwającego stosunku umownego.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zawsze przestrzegane są przepisy DS-GVO, BDSG oraz inne właściwe przepisy prawne.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. zur Erstellung von Angeboten für Produkte oder Dienstleistungen) und zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z. B. zur Durchführung unserer Dienstleistung, des Lieferantenvertrags oder zur Bestell- /Auftrags-/Zahlungsabwicklung) (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) verarbeitet bzw. wenn eine rechtliche
Verpflichtung zur Verarbeitung (z. B. aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben) besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Zu diesen Zwecken wurden die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben.

Wymóg uzyskania zezwolenia na podstawie przepisów o ochronie danych może stanowić również zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Przed jej udzieleniem informujemy o celu przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do wycofania zgody stosownie do art. 7, ust. 3 RODO.

Poza tym firma Kögel Trailer GmbH jest zainteresowana utrzymywaniem relacji z klientami oraz przesyłaniem klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów/usług za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź kontaktowaniem się w tej sprawie telefonicznie. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, aby móc przesłać odpowiednie informacje i oferty lub kontaktować się telefonicznie (art. 6, ust. 1, lit. f RODO.).

W celu wykrycia naruszeń prawa dane osobowe mogą być przetwarzane tylko pod warunkami określonymi w art. 10 RODO.

Okres przechowywania danych

Gdy dane nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów lub gdy osoba, której dane dotyczą, wycofa wyrażoną zgodę, zostaną one przez nas usunięte. Przechowywanie danych przez okres dłuższy od obowiązywania stosunku umownego ma miejsce jedynie w przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobligowaniu lub uprawnieni. Przepisy, które obligują nas do przechowywania danych, znajdują się na przykład w kodeksie handlowym lub w ordynacji podatkowej. Może z nich wynikać okres przechowywania sięgający nawet dziesięciu lat. Należy również przestrzegać ustawowych terminów przedawnienia.

Odbiorcy danych/kategorie odbiorców

W naszej firmie dbamy, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie te działy i osoby, które potrzebują ich do wypełnienia naszych obowiązków umownych i ustawowych.

In bestimmten Fällen unterstützen Dienstleister unsere Fachabteilungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk abgeschlossen. Zudem sind wir in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen verpflichtet, bestimmte Informationen an öffentliche Stellen zu übermitteln, wie z. B.: Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Zollbehörden.

Transfer do krajów trzecich/zamierzenie transferu

Dane osobowe są przekazywane do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy lub dostawy albo gdy obligują nas do tego przepisy prawa bądź gdy zostanie nam udzielone odpowiednie pozwolenie.

Przekazujemy dane osobowe do usługodawcy (usługodawców) lub spółek należących do koncernu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a mianowicie do USA.

Przestrzeganie poziomu ochrony danych gwarantują standardowe klauzule umowne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ihre Rechte als betroffene Person sind in den Art. 15 – 22 DS-GVO normiert. Dies umfasst:

 • Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)
 • Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
 • Das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)
 • Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
 • Das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)
 • Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: datenschutz@koegel.com. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten. Zudem können Sie Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben Sie das Recht ohne Angaben von Gründen zu widersprechen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Obowiązek udostępnienia danych

Für die Aufnahme bzw. Abwicklung eines Vertragsverhältnisses sind Sie verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten bereitzustellen.

Dies ist erforderlich für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten. Eine Durchführung des Vertrags ist ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach

Nie stosujemy stricte zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji.

PDF | 1 MB

Transparenz- und Informationspflichten
für Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Interessenten
der Kögel Trailer GmbH

(nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) )

Materiały do pobrania

PDF | 1 MB

Transparency and information obligations
for customers, suppliers, business partners and stakeholders
Kögel Trailer GmbH

(in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) )

Materiały do pobrania

PDF | 1 MB

Transparentnost a informační povinnosti
pro zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a
zainteresované strany Kögel Trailer GmbH

(podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) )

Materiały do pobrania

PDF | 1 MB

Obblighi di trasparenza e di informazione
per clienti, fornitori, partner commerciali e interessati della
Kögel Italia S.R.L.

(ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) )

Materiały do pobrania

PDF | 1 MB

Obligation de transparence et d'information
pour les clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux
et les parties intéressées de Kögel France SAS

(conformément au règlement général de l'UE sur la protection des)

Materiały do pobrania

PDF | 1 MB

Transparantie- en informatieverplichtingen
voor klanten, leveranciers, zakenpartners en belangstellenden
van Kögel BENELUX B.V.

(volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU)

Materiały do pobrania