Vypadá to, že jste z jsou, Chtěli byste jít do Změnit webové stránky?

Číslo pro tísňová volání
Kontakt
Ke stažení
Prodejna součástek

I nejnovější generace návěsů EuroTrailer společnosti Kögel je vhodná pro kombinovanou dopravu

Tisková zpráva | 16.3.23

 

Nakládka na železnici na terminálu kombinované dopravy Mnichov-Riem, kterou provedla společnost Kögel, úspěšně prokázala, že i prodloužený návěs (dlouhé nákladní vozidlo typu 1) v nejnovější generaci s délkou 15 metrů lze přeložit na všechny běžné kapsové železniční vagony.

I nejnovější generaci návěsu EuroTrailer Cargo Rail od společnosti Kögel (dlouhé nákladní vozidlu typu 1) přepravitelného po železnici s celkovou délkou soupravy 17,88 metru lze v souladu s příslušnými předpisy nakládat na všechny běžné kapsové železniční vagony. To platí pro varianty s výškami nástavby 3950 (železniční kodifikace P395) a 4000 milimetrů (P400), případně s vnitřními světlými výškami 2710 a 2760 milimetrů a také pro varianty se sklopnou ochranou proti podjetí. Společnost Kögel to prokázala při zkušební nakládce na terminálu kombinované dopravy v Mnichově-Riem. Tam byl návěs EuroTrailer Cargo Rail pod dohledem zástupců Německých drah přeložen na vagon typu T3000 s výškou montážního podstavce 980 milimetrů. Je tedy prokazatelně možné použít návěs EuroTrailer Cargo Rail v kombinaci se všemi moderními kapsovými železničními vagony (c, e, f, h, i).

Nejnovější generace návěsu EuroTrailer společnosti Kögel měří na délku o 1,38 metru více než standardní návěs a o 8 centimetrů víc než předchozí generace. Prodloužení umožnilo 9. pozměňovací nařízení k nařízení o výjimkách z předpisů o silničním provozu pro vozidla a soupravy vozidel s nadměrnou délkou (něm. zkratka LKWÜberlStVAusnV).

Kodifikace zaručuje, že se návěs vejde do prostoru vagonu, a je uvedena pomocí kódů kompatibility na štítku, který je umístěn na boční stěně nástavby.

Návěs EuroTrailer nejen prokazatelně snižuje emise CO2 na silnicích zhruba o 10 % ve srovnání s běžným sedlovým návěsem, ale může být bez problému použit i v ekologické kombinované silniční a železniční dopravě. Díky své vysoké praktičnosti je prodloužený návěs na rozdíl od nákladních vozidel s délkou 25,25 metru typu 2 a 3 vhodný pro přibližně polovinu všech přeprav a je tak vysoce účinným a zároveň ihned dostupným nástrojem v boji proti změně klimatu. Společnost Kögel je proto pro neomezené schválení dlouhého nákladního vozu typu 1 tak, jak už bylo rozhodnuto pro typy 2 a 3, a apeluje na ministra dopravy Volkera Wissinga (FDP), aby podnikl nutné kroky.2-v porovnání s běžným návěsem přibližně o deset procent, ale lze jej bez problémů použít i v ekologicky šetrné kombinované silniční a železniční dopravě. Prodloužený návěs je díky své vysoké praktické použitelnosti vhodný pro přibližně polovinu všech přeprav, na rozdíl od 25,25 m dlouhých nákladních vozidel typu 2 a 3, a je tak mimořádně účinným a zároveň okamžitě dostupným nástrojem v boji proti klimatickým změnám. Kögel se proto vyslovuje pro neomezené schválení dlouhého nákladního automobilu typu 1, jak již bylo rozhodnuto pro typy 2 a 3, a apeluje na spolkového ministra dopravy Volkera Wissinga (FDP), aby podnikl potřebné kroky.

 

Vaše kontaktní osoba pro tuto tiskovou zprávu:

Maximilian Franz
Vedoucí oddělení marketingu a práce s veřejností
Tel. +49 82 85 88 – 12318
Maximilian.Franz@koegel.com

 

Stáhnout obrázek JPG | RGB | 72 DPI

Stáhnout obrázek JPG | RGB | 72 DPI

Stáhněte si tiskovou zprávu jako PDF

Ke stažení

Tyto články by pro vás mohly být také zajímavé.